Land Instruments انگلستان با بیش از نیم قرن تجربه‌، بزرگترین و معتبرترین نام در حوزه اندازه‌گیری غیر تماسی دما در صنایع گوناگون است. ویژگی اصلی دماسنجی غیر تماسی در سرعت زیاد، عدم تماس با اجسام، اندازه‌گیری از دور، و عدم تداخل و آلودگی در فرایندها خلاصه می‌شود. این شیوه در برخی موارد ، تنها راه درست اندازه‌گیری صنعتی دماست.

 به طور کلی، سیستمهای Land  در گستره دمایی  تا3000 °C   و در 4 رده جای می‌گیرند:

  1.  دماسنجهای تابشی

  2.  تصویربردارهای گرمایی

  3. اسکنرهای خطی

  4. کوره‌های کالیبراسیون

همچنین Land برای بسیاری از کاربردها، دارای سیستمهایی ویژه است.

صفحه اصلیمعرفیتماستجهیزاتفروشگاه

 

 

 

 

 

Land Instruments- Infrared

 

دماسنج

کاربردهای ویژه

اسکنر خطی

تصویربردار گرمایی